NÂNG MÁI NHÀ PHỐ, NHÀ XƯỞNG

2968 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Email:

congxepks@gmail.com

MST: 0314054165
NÂNG MÁI NHÀ PHỐ, NHÀ XƯỞNG
Ngày đăng: 07/03/2023 11:07 AM

PHƯƠNG ÁN NÂNG MÁI NHÀ 

A. Điều kiện nâng mái:

 1. Đối với nhà cấp 4 khi nâng mái hay thay tôn không cần phải xin giấy phép theo điểm G điều 4, quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/09/2010 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Trước khi sửa chữa, chủ đầu tư đăng ký cải tạo công trình theo mẫu 4, phụ lục 2 ban hành kèm theo quyết định này ở UBND phường, xã hay thị trấn nơi cư trú để chính quyền địa phương kiểm tra, theo dõi quá trình thi công.

B. Điều kiện nâng tầng:

 1. Tùy mục đích sử dụng, tùy thời điểm mà một số gia đình có nhu cầu nâng thêm tầng để tăng diện tích sử dụng.
 2. Với những trường hợp này cần liên hệ UBND Quận/Huyện để thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình. Việc cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại điều 93 Luật xây dựng năm 2014 với các tiêu chí sau:
 3. –      Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được  phê duyệt
 4. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn hạ tầng kĩ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lương, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa, đảm bảo khoảng cách an toàn đến các công trình dễ cháy nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng.
 5. Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này.
 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.
 7. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 8. Sau khi đáp ứng được các điều kiện trên thì chúng ta cần chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo được quy định tại Điều 12 và Điều 15 Thông tư số 15/2016/TT-BXD:
 9. Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo
 10. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.
 11. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 12. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.
 13. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.
 14. Điều 15. Các tài liệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
 15. Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, nhà ở riêng lẻ nêu tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Thông tư này, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác đối với các trường hợp sau:
 16. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.
 17. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.
 18. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư này, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.
 19. Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.
 20. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.
 21. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.
 22. Đồng thời, cần phải bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Luật Xây dựng năm 2014.
 23. Thi công nâng mái nhà chúng ta cần thực hiện khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hiện hữu và có biện pháp gia cố nhằm đảm bảo an toàn khả năng chịu lực của công trình hiện hữu để việc nâng tầng không ảnh hưởng đến kết cấu chung của căn nhà.

​​​​​

Copyright © 2022 Company Name. Web design NiNa Co.,Ltd
Online: 2 | Ngày: 36 | Tháng: 937 | Tổng: 51795
Zalo
Hotline